Příběhy našich kronik

Název projektu:

Příběhy našich kronik

Žadatel:
 

MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.
 

 Partneři projektu:
 

Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s.
Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
MAS Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s.
MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s.O projektu:


Projekt Příběhy našich kronik si klade za cíl zvýšit atraktivitu a povědomí o jednotlivých obcích regionů MAS, což pomůže upevnit vztah k místům. Bude vydána publikace nazvaná "Příběhy našich kronik" obsahující zajímavé příběhy, které budou vybírat přímo obce. Zapojí se zejména místopisci, zájemci o lokální historii, starostové či učitelé. Příběhy budou doplněny fotografiemi a mapou místa. V každé kronice pro region bude také upoutávka na kroniky z partnerských regionů a odkazy na zajímavá místa, které mohou využít např. školy jako tipy na školní výlety do partnerských MAS. 
Další část projektu se uskuteční zábavnou a interaktivní formou, doplněnou dílnami s knihtiskem, vazbou knih, ražbou mincí. Představení se přizpůsobí počtu a věku účastníků. Předmětem projektu je aktivní poznání lokální či regionální historie, jejíž výuka je na základních školách opomíjena.
Z kronik se bude v některých obcích předčítat - a to v knihovnách, klubovnách, školách a jiných netradičních prostorách. Po odborné stránce projekt povedou odbornící z Univerzity Palackého. 


Dotační program:

Program rozvoje venkova

Osa IV. Leader

Opatření VI. 2. 1 Realizace projektů spolupráce

19. kolo příjmu žádostí


Financování projektu:

Celkové výdaje projektu: 1.361.500 Kč

Výdaje MAS HH: 296.500 Kč

Dotace: 90% způsobilých výdajů


Stav projektu k 20. 10. 2015:

Projekt byl zrealizován a proplacen.