Podpora nezaměstnaných v MAS

Podpora nezaměstnaných na území MAS Hříběcí hory

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002392

Projekt je určen fyzickým osobám - uchazečům o zaměstnání ze Zlínského kraje, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců a osobám nad 50 let věku.Projekt plně reflektuje potřeby CS a vychází z našich zkušeností,preferuje proaktivní přístup.Do projektu se zapojí 40 účastníků z CS. Poměr obou daných CS bude dle zájmu při realizaci projektu.Naši účastníci absolvují poradenskou a vzdělávací část,6 osob bude mít možnost absolvovat bilanční diagnostiku,15 pracovních míst bude podpořeno mzdovými příspěvky.

 

OPZ