Po formanských stezkách - Křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami

Název projektu

Po formanských stezkách – Křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami

 

Žadatel:

Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s.

 

Partner projektu:

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.

 

O projektu:

 

Projekt s názvem „Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami“ byl realizován v rámci Programu rozvoje venkova. Jedná se o společný projekt MAS Hříběcí hory a MAS Partnerství Moštěnka, jehož účelem je propojit fyzicky i partnersky blízké regiony a vytvořit tak platformu pro další rozvoj cestovního ruchu v těchto regionech. Jelikož ani jeden z těchto regionů nečerpá z velkého potenciálu historických památkových oblastí, zaměřil se projekt na rozvoj turistiky, která je šetrná k životnímu prostředí a čerpá ze zajímavého přírodního bohatství.

Primárním cílem projektu bylo zmapování a vytyčení sítě hipostezek napříč regiony MAS Hříběcí hory a MAS – Partnerství Moštěnka. Všechny trasy jsou vyznačeny v souladu s pravidly doporučenými Klubem českých turistů. Vybraná místa na trasách jsou doplněna mobiliářem – odpočívkou, úvazištěm pro koně, informační tabulí a odpadkovým košem. Návštěvníci mohou obdivovat i další zajímavé stavby na trase, např. 15 m vysokou rozhlednu v Těšánkách a repliku vodního mlýna. Součástí jedné z okružních tras je i naučná stezka. Dalšími cíli bylo zpracování studie využití cestovního ruchu v daných regionech, vytvoření mapy hipostezek s vyznačenými barevnými okruhy a zajímavými místy na jednotlivých trasách a také uspořádání sportovně-turistické akce, jejímž úkolem bylo představení projektu a prezentace nově vzniklé sítě hipostezek široké veřejnosti.

Věříme, že tato úspěšná realizace projektu se stane prvním krokem pro další projekty budování infrastruktury cestovního ruchu, což je strategickou prioritou obou regionů.

 

Dotační program:

 

Program rozvoje venkova

Osa IV. Leader

Opatření IV. 2.1. Realizace projektů spolupráce

10. kolo příjmu žádostí

 

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu: 4.998.400 Kč
Výdaje MAS HH: 3.967.600 Kč

 

Stav projektu:

Podpis dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR: 7.1.2011
Projekt je zrealizován a proplacen.