Orgány MAS

(aktualizováno dne 9.1.2017)

- členská schůze
- rada sdružení
- předseda
- výběrová komise
- kontrolní komise

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen sdružení je oprávněn zúčastnit se členské schůze, hlasovat na ní. V současné chvíli má MAS HH 62 členů. 

Seznam členů MAS

Rada sdružení

Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení. Je sedmičlenná, funkční období člena rady jsou tři roky.

Seznam členů rady

Předseda

Předseda je statutárním orgánem sdružení navenek. Předsedu zastupuje místopředseda. Předseda i místopředseda jsou členy rady sdružení, jejich funkční období jsou tři roky.

Subjekt Pověřená osoba Funkce Sektor
Ing. Petr Galatík Ing. Petr Galatík Předseda   Soukromý 
Obec Kostelany Petřík Jan  Místopředseda Veřejný/ veřejná správa 

Výběrová komise

Výběrová komise je institut pro hodnocení projektů. Výběrová komise je jedenáctičlenná, funkční období určuje členská schůze na dobu max. 1 rok

Konec mandátu členů výběrové komise: 7.12.2017

Seznam členů výběrové komise

Kontrolní komise

Sdružení zřizuje kontrolní komisi pro kontrolu správní činnosti a kontrolu hospodaření. Členové jsou voleni členskou schůzí na období 3 let.

Konec mandátu členů kontrolní komise: 12.6.2017

Seznam členů kontrolní komise